Nieuwsbrief

vrijdag 28 april 2017

Fusie met Gent ? Herbakken wensdromen in Eeklo

Stelling dat Lovendegem bij Groot-Gent wil blijkt...
gebakken lucht te zijn. 
In ‘Het Nieuwsblad’ van 27 april werd een citaat van de CD&V-burgemeester van Eeklo, Koen Loete, neergeschreven dat Lovendegem bij geval van fusie eerder naar Groot-Gent keek.

In maart van vorig jaar opende ik het debat van de gemeentefusies al en met de aangekondigde fusie van Aalter en Knesselare enerzijds en de samenwerking van de krekengemeenten anderzijds kwam dat opnieuw aan de agenda. En in Eeklo hoopt men nog steeds dat ondermeer Waarschoot en Zomergem onder de Herbakkers-paraplu zouden komen.


Op mijn vraag stelde burgemeester De Wispelaere dat hij een rechtzetting heeft gevraagd aan de journalist en dat Lovendegem geen intentie heeft om bij Groot-Gent aan te sluiten. We wachten dat dus af maar er is dus zeker geen ambitie om de Lovendegemnaars en de Vinderhoutenaars in Gentenaars te laten herbakken. 

Fietsstraat: College gaat eigenmachtig te werk

College duwt visie door zonder rekening
te houden met gemeenteraad én inwoners
In ‘Het Laatste Nieuws’ van 28 april werd een collegebesluit gepubliceerd over de invoering van een fietsstraat in een deel van deMolendreef.

Wie een beetje opzoekt wat dit is zal weten dat in een dergelijke straat de fietsers het volledige vak van hun rijrichting mogen innemen en dat automobilisten die niet mogen passeren. Daarnaast wordt ookgesuggereerd om bussen om te leiden en het aantal parkeerplaatsen teverminderen.

In Lovendegem is de laatste discussie daarover gevoerd in september 2015 op de Commissie Infrastructuur maar na kritische bedenkingen door de politie naar de achtergrond verdwenen. In de commissie kreeg de vraag de steun van alle partijen behalve van onszelf. Groen die initieel voor was nam enkele maanden in een huis-aan-huispublicatie afstand. Zomaar een fietsstraat invoeren zonder structurele ingrepen is immers onzin. Daarenboven versterkt dit enkel maar het sluikverkeer door de Sportwijk dat er nu al is door de ontwijking van de lichten in de Molendreef.

Maar ergerlijker was dat het College al beslissingen in de wereld stuurt zonder dat de gemeenteraad inzage heeft in het verslag. Als raadsleden worden wij geacht de bevolking informatie te kunnen geven. Op basis van een paar lijntjes gaat dat niet. Want blijkbaar zou het om een proefopstelling van 6 maanden gaan. Welke flankerende maatregelen er komen? Daar is het raden naar.

De realiteit is dat de zone 30 in de Molendreef al niet eens gehandhaafd wordt. Wat gaan enkele verkeersborden er bij dat opleveren?

Daarnaast hanteert het College hier twee maten en twee gewichten: een voorstel voor een parkeerverbod tussen de Kasteeldreef en de Tennisstraat in de Voetbalstraat werd naar de commissie verwezen om te bespreken in functie van het mobiliteitsplan. Hier stelt men een politiereglement op en klaar is kees. Waarom dan niet meteen de gemeenteraad met een politiereglement beslissen?


En tot slot: ja, als inwoner van een straat waar we veel verdragen zomaar gepasseerd te worden gaat er over. 

Cijfers over het containerpark


Tijdens de vorige gemeenteraad heb ik geïnformeerd naar het gebruik van het containerpark en meer bepaald de gewichtsgrenzen. De cijfers zijn er nu: 84% van de gebruikers bleef onder de grens van 1200 kilogram voor de lichte fractie en 70% bij de zware fractie.


Maar hoe dan ook blijft het mijn stelling dat nu de misbruiken er uit zijn het niet de bedoeling kan zijn dat de gemeente van het containerpark een inkomstenpost maakt. Over naar de raad van mei dus. 

Vragen van de andere fracties


Enkel Walter Storms was aanwezig van SP.a dus moesten de vragen komen vanuit de N-VA.

Didier Garré haalde de onderwijsmonitor aan. Volgens die cijfers zou Lovendegem binnen enkele jaren ruimte moeten maken voor 141 nieuwe leerlingen. Enige verbazing bij Katja Beuckelaers want die cijfers waren exact wat ik al vroeg in oktober 2015 op de gemeenteraad. Op de vraag naar uitleg waar die cijfers vandaan komen heeft het kabinet Crevits nog steeds geen antwoord gegeven.

Annelies Penning vroeg naar de stand van zaken rond de lagere school van Vinderhoute. Binnenkort komt de eerste zitting waarbij de ontvankelijkheid van de klacht bekeken wordt.


Didier Garré kaartte de parkeerproblematiek aan in de Bredestraat Kouter. Schepen Laroy antwoordde dat de vakken niet meer zullen geschilderd worden aan de buitenkant zodat er geen reden meer is om op het fietspad te parkeren. 

Agenda kort

Na een mislukte test van de micro’s kon de raad beginnen.

De rekeningen van de kerkfabrieken werden goedgekeurd. Enkel bij de goedkeuring van de Sint-Martinuskerk had ik vragen bij het onderhoud: het resultaat lag 2 keer 50% en 1 keer 30% lager dan begroot. Maar het bleek dat de tarieven veel goedkoper uitvielen dan begroot en dat probleem zou in het komende budget verholpen zijn.

Lovendegem tekent de burgemeestersconvenant van de provincie voor het klimaat. Dat is ook een dossier dat vooral gewezen gemeenteraadslid Terry Gyselbrecht nauw ter harte lag en die interpelleerde er over in het najaar van 2014. Het College besliste toen om bij gebrek aan personeel hier niet op in te tekenen…in (hoe kan het…) de afwezigheid van de burgemeester zelve. Hij was er nu duidelijk wel bij want de provincie had druk ontwikkeld op de Meetjeslandse gemeenten om toch aan te sluiten. Want behalve Aalter, Nevele en Maldegem lieten de andere gemeenten dit passeren.

Eerste vaststelling: Knesselare stapt al uit het verhaal door de fusie met Aalter. Dat zorgt voor een kleine verhoging van de bijdrage. In mijn tussenkomst wees ik er vooral op dat de provincie vooral bezig is met een klimaat waar ze verder kunnen blijven bestaan. Opnieuw wordt een intergemeentelijke organisatie opgericht waar de essentie is ‘ik vergader dus ik besta’. Daarnaast is het manifest zeer politiek correct. Zo wil men een draagvlak voor hernieuwbare duurzame energie (in de praktijk dus windmolens) en dan is het maar de vraag hoe consequent men wil zijn. En als klap op de vuurpijl wordt via Veneco² nu ook een projectleider aangeworden. Conclusie van het verhaal? Men zadelt de belastingbetaler op  met… een extra personeelslid. Ik onthield me omdat ik dit in wezen geen meerwaarde vindt in de huidige discussie.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is verdeeld. Aanvragers krijgen nu tot 31/3 om bij hun aanvraag voor 31/12 ook de financiële stukken toe te voegen.


Lovendegem koopt een extra stuk grond in de Schouwbroeckstraat en Vredesdreef waardoor de gemeente er een partij grond krijgt van 6000 m². N-VA was tegen de aankoop omdat de gemeente hiermee de landbouwgrond zou opkopen. In zijn reactie stelde burgemeester De Wispelaere dat die grond in het RUP Kern Vinderhoute zal omgevormd worden tot publiek nut. Maar hoe dan ook zijn er wel een aantal mogelijkheden voor een dergelijke mooie partij grond in het centrum van Vinderhoute. Op mijn vraag wanneer het RUP er zou komen stelde de burgemeester dat dit voor zeer binnenkort zijn.  

woensdag 26 april 2017

Dit weekeinde

Na het drukke weekeinde van vorige week is het nu...rustig.

Op maandag wordt de nieuwe Zuurhoekwegel ingewandeld. Tussen 14:00u en 15:30u kan u vertrekken aan de begraafplaats van Vinderhoute met een gids. Best wel laarzen voorzien.

Die dag is er ook vanaf 09:00u het 16e U17-toernooi van supportersclub 'Hand in Hand' op het gemeentelijk sportcomplex.